Kredyty frankowe forum
Tutaj o pozwie zbiorowym - Wersja do druku

+- Kredyty frankowe forum (https://ondaforum.com)
+-- Dział: Kredyty we frankach (https://ondaforum.com/forum-kredyty-we-frankach)
+--- Dział: Newsy o kredytach frankowych (https://ondaforum.com/forum-newsy-o-kredytach-frankowych)
+--- Wątek: Tutaj o pozwie zbiorowym (/thread-tutaj-o-pozwie-zbiorowym)Tutaj o pozwie zbiorowym - Fikus - 11-04-2019

https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/181129482-Pozew-zbiorowy-przeciw-Getin-Bank---dlaczego-tak-dlugo.html


RE: Tutaj o pozwie zbiorowym - Mafioso - 16-04-2019

Każdy mający zamiar rozpocząć sprawę przed sądem musi zarezerwować sobie sporo czasu na prowadzenie sporu – zwłaszcza w sprawach tak skomplikowanych, jak np. chęć unieważnienia całości bądź części kredytu denominowanego bądź indeksowanego do waluty szwajcarskiej. Oczywiście przeprowadzenie takiej sprawy przed sądem wymaga – obok czasu i cierpliwości – sporego doświadczenia i wiedzy prawniczej. Wynika to zarówno z faktu prawnego i faktycznego skomplikowania realiów sprawy, jak i prowadzenia obsługi prawniczej banku przez wysokiej klasy specjalistów. Rzecz jasna nie oznacza to, że zwycięstwo z bankiem, który udzielił kredytu frankowego nie jest możliwe – wręcz przeciwnie, dotychczasowe orzecznictwo sądowe wskazuje na duże szanse udowodnienia przez konsumenta niedopuszczalności niektórych mechanizm składających się na taki kredyt. Otwarte pozostaje pytanie, czy korzystniej jest prowadzić z bankiem spór zbiorowy, czy indywidualny?

W Polsce co raz częściej przebija się do świadomości społecznej, iż chcąc wytoczyć sprawę przed sądem nie koniecznie powód musi „jednoosobowo” inicjować postępowania. Możliwe jest występowanie z tzw. powództwem zbiorowym. Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 573) dopuszczalne jest dochodzenie przez co najmniej 10 osób roszczenia jednego rodzaju, opartego na tej samej bądź takiej samej podstawie faktycznej i prawnej (art. 1 ust. 1). Stąd też zasadniczym celem tego postępowania jest kumulacja roszczeń wielu osób, które poniosły szkodę w wyniku jednego zdarzenia. Jednocześnie kluczowe dla możliwości rozpoczęcia sporu zbiorowego jest ustalenia jednorodzajowości roszczeń członków grupy, dzięki czemu istnieje możliwość objęcia ich jednym postępowaniem (M. Sieradzka, Komentarz do art.1 ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, Lex 2018). Jednocześnie – w ślad za ustawodawcą – w doktrynie słusznie podnosi się, że postępowanie grupowe służy przede wszystkim ochronie interesów konsumentów. Stąd też w jego ramach można dochodzić zwłaszcza zarówno w sprawach o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, sprawach z tytułu czynów niedozwolonych, sprawach z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego, sprawach z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, jak również we wszelkich innych sprawach (M. Asłanowicz, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, Legalis 2018). Stąd też pozwy zbiorowe mogą być wnoszone także w sprawie kredytu we frankach.


RE: Tutaj o pozwie zbiorowym - gabi - 16-04-2019

https://www.forbes.pl/finanse/pozew-zbiorowy-przeciwko-mbankowi-porazka-w-i-instancji/1qkj446
https://www.specprawnik.pl/poradnik-prawny/kredyt-we-frankach-pozew-zbiorowy-czy-indywidualny/


RE: Tutaj o pozwie zbiorowym - Jola40 - 16-04-2019

NIE WARTO SKŁADAĆ POZWÓW ZBIOROWYCH!!!! PAMIĘTAJCIE, ŻE KAŻDA SPRAWA POWINNA ZOSTAĆ ROZPATRZONA INDYWIDUALNIE! POZWY ZBIOROWE SĄ Z GÓRY PRZEGRANE https://dzienniklodzki.pl/frankowicze-przegrali-sadowa-batalie-sad-okregowy-w-lodzi-oddalil-pozew-zbiorowy/ar/13601012